Evenimentele din Turcia

La cumpăna dintre ani

Preambul: la 23 mai 1483 orașul creștin Constantinopole cădea în mâinile turcilor și numele a fost schimbat în Istambul. Ascendentul este în Taur, semnul bogățieie dobândite prin muncă proprie și prada de război poate fi considerată, la o anumită scară, un bun dobândit prin muncă proprie. Faptul că a fost cucerit prin forță este dovedit de modelul planetar cunoscut sub numele de Ciocanul lui Thor (cu roșu), un yod special cu urmări irevocabile care este format din două seschipătrate (135) unite într-un punct focar și baza formată dintr-un pătrat (90). În tema natală a Istambulului avem două asemenea modele planetare care pot sugera societatea patriarhală – Luna în Casa a 11-a, care deși reprezintă femeia elevată, regina și știm foarte bine ce rol au jucat sultanele în viața politică a Imperiului Islamic, poate sugera instabilitate și fluctuații generate de forțele naturii, periodicitatea cutremurelor este un semn din acest punct de vedere dar și conflicte armate, o societate guvernată de legi inflexibile periodic zguduită de conflicte armate dar și de conflicte sociale, prin aspectul stresant cu Saturn conjunct cu Nodul Sud în Casa a 6-a - forța de muncă, condițiile de muncă, robia și sclavia. Casa a 11-a este printre altele casa reformelor politice, a reprezentanților țării și guvernului, a consiliilor municipale, forului administrativ și legislativ. Totuși Luna nu se simte prea bine deși este în Pești, un semn cu care ea rezonează, deoarece este atacată pătrate și seschipătrate. Mai există un al treile yod atipic format dintr-o opoziție, un seschipătrat și un semipătrat care îl au ca focar pe Pluto și pe Chiron – poate vorbi despre rana colectivă generată de o istorie încărcată de omoruri, violuri, averi câștigarte sau pierdute peste noapte, conjurații și trădări - Mercur.
Interesant este că acest joc astral îi are ca actori pe Uranus – campaniile militare soldate cu numeroase morți, tactici și strategii atipice – mult timp armatele turcești turnau tunurile la fața locului, nu le căra după ea, pe Saturn – sărăcie, boli cronice, îndărătnicie dar și ordine și disciplină – să nu uităm ariergarda celor 10 000 formată din ienicieri, luptători formați din rândul copiilor din statele subjugate și care ajungeau sub formă de tribut la înalta poartă, Pluto – campaniile morții, Luna Neagră – provocările legate de familie, de copii, conceptul de familie care era pluriparental, un bărbat avea 2 – 3 soții, sultanul – un harem ceea ce a dat naștere la adevărate războaie fratricide.
Cel de-al patrulea model planetar este un Careu în T între axa Nodurilor Lunare cu Nodul Nord conjunct cu Venus și Nodul Sud conjunct cu Saturn și focar Luna Neagră. Nodul Nord și Venus sunt în Casa a 12-a, ceea ce societatea nu poate sau nu dorește să vadă, trădătorii, spionii, conspirațiile, economia subterană – peșcheșul trasformat în bacșiș, proscrișii și defavorizații, exilații, expulzările, interdicțiile, cei care trăiesc la marginea societății, criminalitatea, închisorile, sacrificiile impuse națiunii dar și excesul. Nodul Sud conjunct cu Saturn este în Casa a 6-a, am vorbit despre ea mai sus. Luna Neagră este în Casa a 4-a – oamenii, colectivitatea în general, țara și cartea de vizită a orașului, patrimoniul cultural și tradițiile – știm cât de tradiționaliști sunt turcii doar, dar este și o casă a dezastrelor, cutremurelor, erupțiilor vulcanice, inundațiilor sau evenimentelor naturale care ar putea distruge țara.

Evenimentele: tragedia debutează în seara zilei de 31 decembrie, undeva în jurul orelor 22.30 cand un individ înarmat deschide focul asupra polițistului și a bodyguard-lui de la intrare.
Două configurații planetare atrag atenția: un dreptunghi mistic și un yod. Yodul (cu verde) este activat de axa nodurilor Lunare cu Nodul Sud conjunct cu Marte în Casa a 11-a. Marte în afară de autoritățile militare reprezintă și atacul și agresiunea, conflictele armate, brutalitatea și violența. Pătratul dintre Marte și Uranus anunță explozii și acțiuni teroriste. Cu Marte în Casa a 11-a poate sugera acțiunea violentă generată de reformele politice, de tratatele și alianțele Turciei într-o acțiune comună de anvergură – poate fi vorba despre acțiunile din Siria. Nodul Nord este în Casa a 5-a care sugerează distracția ori atacul s-a produs la un club exclusivit unde cei adunați se pregăteau să sărbătorească trecerea dintre ani și expozițiile de artă -  pe 19 decembrie, Andrei Karlov, amabsadorul Rusiei a fost împușcat la un vernisaj de pictură, e drept, că atunci Yodul îl avea ca focar pe Neptun care semnifică prin poziția sa asasinatul politic, religia, credința și spiritualitatea.
Prima inconjuncție o face cu Pluto din tema natală a Istambulului - o acțiune colectivă în care are drept rezultat mortea și amenințarea, purificare prin durere, evenimente violente extreme și decesele colective, în Casa a 6-a despre care am vorbit mai sus. Cea de-a doua inconjuncție se face cu Partea Norocului din C asa a 4-a, la fel, despre care am vorbit mai sus.
La fel de important ca și yodul mi se pare a fi dreptunghiul mistic care în ciuda numelui, nu are nimic mistic, cel puțin nu în măsura în care știm ce înseamnă dreptunghi și ce înseamnă mistic. Ceea ce face dreptunghiul mistic interesant este faptul că, deși în exterior pare armonios, nu știm ce se ascunde în interiorul său și care sunt tensiunile generate de cele două opozițiiopoziții. Acest lucru a fost cel care a dat configurației numele de mistic, adică cel care păstrează secretul. Cele două opoziții presupun un efort continuu de a transforma tensiunile interne în armonie fără a le permite să se exteriorizeze. Aceste tensiuni sunt factorul de stimulare și încurajare în găsirea de soluții. În anumite situații, poate fi un factor care implică drumul de mijloc pentru a face față adversității. În cazul atacului de azi noapte de la Istambul, opozițiile din interiorul dreptunghiului mistic sunt formate din axa Nodurilor Lunare, natal și în tranzit. Prima opoziție este formată din conjuncția Nodul – Nord – Venus – frivolitate, distracție, lux (clubul era unul exclusivist) în Casa a 12-a în Taur (iată semnul care indică bogăția, dar o bogăție care atrage dușmani de moarte!) și Nodul Sud – conjunct cu Saturn despre care am vorbit mai sus în Casa a 6-a, în Scorpion (lucruri despre care se știe dar nu se vorbește). Cea de-a doua opoziție o constituie Nodurile lunare în tranzit, cu Marte conjunct cu Nodul Sud. 

Comentarii